kongres eucharystyczny

Loading


Strona główna » O Kongresie » Hasło KongresuHasło Kongresu


„Jestem z wami” Mt 28, 20

Hasło Kongresu Eucharystycznego w Archidiecezji Krakowskiej jest zakotwiczone w słowach Ewangelii Św. Mateusza: “A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” Mt 28, 20 i nawiązuje do refrenu hymnu Kongresu. Kluczem do jego interpretacji jest słowo „Jestem”. To nie tylko pocieszająca deklaracja odchodzącego do nieba naszego Mistrza, ale Jego wola bycia z ludzkością do końca jej historii. „Jestem” nawiązuje do autoprezentacji Boga, który odpowiadając Mojżeszowi na pytanie o imię, mówi: „Ja Jestem” (Księga Wyjścia 3, 14). To zaś oznacza niezmienność w wieczności i pełnię bytu. Z tej samej formuły Jezus korzysta objawiając na łamach Pisma Świętego swoją Boskość (J 8,24; J 8,28; J 8,58; J 13,19).

Hasło Kongresu zawiera przesłanie do ludzi, że Jezus, Bóg – Człowiek jest z nami „wczoraj i dziś ten sam na wieki”. „Jestem z Wami” oznacza także i tę niezwykle pocieszającą dla ludzi prawdę, że motywem obecności Jezusa wśród nas jest Jego miłość, o czym nigdy nie powinniśmy zapomnieć.