kongres eucharystyczny

Loading


Strona główna » Sympozjum naukowo – duszpasterskie 1 czerwca 2024 r.Sympozjum naukowo – duszpasterskie 1 czerwca 2024 r.


Całodzienne sympozjum naukowo – duszpasterskie przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie stanie się okazją do pogłębionej refleksji nad niezwykłym darem Jezusa dla Kościoła, którym jest Eucharystia. Na wydarzenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o Mszy Świętej i kulcie Najświętszej Ofiary. Sympozjum będzie miało charakter popularno-naukowy i duszpasterski.

Organizatorami sympozjum są Archidiecezja Krakowski i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Zapisy trwają do 24 maja 2024 r.


Program sympozjum:

8.00 Rejestracja uczestników w auli

Sesja przedpołudniowa

8.30 Rozpoczęcie sesji – abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski  

9.00 Słowo wprowadzające – ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

9.15 Obecność rzeczywista i substancjalna Chrystusa w Eucharystii – ks. prof. dr hab. Robert Woźniak (UPJP2, Kraków)

9.45 Kapłan i żertwa – o kapłaństwie służebnym i powszechnym – ks. dr Krzysztof Porosło (UPJP2, Kraków)

10.15 Przerwa na kawę

10.45 Owoce komunii świętej – o. dr Marcin Drąg OFMConv (ISF, Kraków)

11.15 Pytania

12.00 Eucharystia w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie

14.00 Obiad

Sesja popołudniowa

15.30 Działanie Ducha Świętego w Eucharystii – dr Magdalena Jóźwik (Katowice)

16.00 Adoracja Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie – s. dr Anna Hyszko CHR (Kraków)

16.30 Przerwa na kawę

17.00 Znaczenie komunii świętej i sakramentu namaszczenia w życiu chorych – ks. dr hab. Jacek Froniewski (PWT, Wrocław)

17.30 Pytania 

18.00 Zakończenie sesji – bp Robert Chrząszcz, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej


Poznaj prelegentów

Ks. Robert J. Woźniak

(ur. 1974)

Prezbiter Archidiecezji Krakowskiej, profesor nauk teologicznych, pracuje jako wykładowca teologii dogmatycznej w Katedrze Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Doktorat z teologii dogmatycznej obronił w 2005 roku na Uniwersytecie Nawarry w Pamplonie. Naukowe starze odbył na Fordham University w Nowym Jorku oraz na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Do 2023 r. był wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków, był redaktorem naczelnym Theological Research, obecnie redaguje dwie kolekcje książek teologicznych: Myśl teologiczna (WAM) oraz Sapientia (Bratni Zew). Członek Papieskiej Akademii Teologicznej przy Papieskiej Radzie ds. Kultury oraz sekcji filozofii Nauki przy PAU.

Zajmuje się teologią trynitarną (historią i doktryną, ze szczególnym uwzględnieniem IV i XIII w.), zagadnieniami możliwości i natury metafizyki trynitarnej, teologiczną teorią poznania (m.in. relacjami teologii z filozofią współczesną (teologiczne rozumienie postmodernizmu i wykorzystanie fenomenologii jako metody teologicznej). W roku 2008 otrzymał Nagrodę Ergo Hestii i Znaku im. ks. J. Tischnera za książkę Przyszłość, teologia, społeczeństwo (WAM, Kraków 2007).

Najnowsze publikacje: Dogmat i metoda. Wprowadzenie do badań interdyscyplinarnych w teologii dogmatycznej (WAM, Kraków 2021), Praca nad dogmatem. Wybrane aspekty odnowy teologii dogmatycznej (WAM, Kraków 2022); (z P. Roszakiem, red.), Żywe dziedzictwo Soboru. Komentarz do tekstów Vaticanum II (Znak, Kraków 2023), Dogma and Method. Toward Interdisciplinarity in Dogmatic Theology, (Dogmatik in der Moderne, 51, Mohr Siebeck, Tübingen 2024).

Ks. dr Krzysztof Porosło

(ur. 1988)

Prezbiter Archidiecezji Krakowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 2013 r. W 2019 r. uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej po studiach odbytych na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Od 2019 r. wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Krakowie, Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w Krakowie, Studium Dominicanum w Warszawie. Od 2020 r. centralny duszpasterz akademicki Archidiecezji Krakowskiej przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski oraz Delegat Narodowy do prac w Europejskim Komitecie Duszpasterzy Akademickich.

Rekolekcjonista, pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans (www.mf.org.pl), popularyzator liturgii. Autor i redaktor ponad 30 książek naukowych i popularnonaukowych. Publikował m.in. na łamach Gościa Niedzielnego, Niedzieli, W drodze, Pastores czy Listu. Jego homilii, rekolekcji i wykładów można posłuchać na stronie www.baptysterium.pl.
Odpowiedzialny za organizację Sympozjum odbywającego się w ramach Kongresu Eucharystycznego Archidiecezji Krakowskiej.

O. Marcin Drąg OFMConv

Franciszkanin, prezbiter, doktor teologii, duszpasterz akademicki i wykładowca liturgiki w Studium Franciszkańskim w Krakowie i WSD Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu teologii liturgii w Instytucie Studiów Franciszkańskim w Krakowie i Leżajsku. Jest absolwentem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie w 2022 r. na Wydziale Teologicznym obronił pracę doktorską. Jego zainteresowania naukowe obejmują hermeneutykę i formację liturgiczną oraz franciszkańską tradycję liturgiczno-muzyczną.

Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu teologii liturgii i tradycji liturgicznej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Jako przewodniczący zakonnej komisji liturgicznej był odpowiedzialny za redakcję Obrzędów Krakowskiej Prowincji Franciszkanów opublikowanych w 2020 r. W działalności duszpasterskiej, poprzez liczne wykłady i katechezy skierowane do studentów i innych wiernych świeckich akcentuje wartość liturgii i jej fundamentalny wpływ na życie chrześcijańskie.

Magdalena Jóźwik

Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, wykładowca w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Archidiecezji Katowickiej (centrum.katowice.pl). Współpracuje z: Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, Radiem eM, Gościem Niedzielnym (komentarze do Ewangelii),  portalem “Więź”, diecezją gliwicką w ramach zajęć na Kursie Formatora, Katechizmie Formatora oraz Inicjatywą Missio (Kurs Biblijny i rekolekcje Jezus żyje), Polską Misją Katolicką dla Anglii i Walii w ramach formacji świeckich, Polską Misją Katolicką w Niemczech w ramach formacji świeckich i prezbiterów. Współpracuje przy formacji stałej prezbiterów diecezji gliwickiej i archidiecezji katowickiej. Członek Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej.

Od października 2022 r. członek Zespołu ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej prezbiterów przy Komisji ds. Duchowieństwa KEP. Od września 2023 r. współpracuje z Jezuickim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej i Duchowej Źródło w Gliwicach w ramach poradnictwa duchowego. Od listopada 2023 r. prowadzi kanał “Teologia przy kawie”.

S. Anna Hyszko CHR

Siostra w Zgromadzeniu św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego (Jadwiżanki wawelskie), liturgistka. Uzyskała doktorat nauk teologicznych w zakresie liturgiki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Była dyrektorem Ośrodka Formacji Liturgicznej w Zawichoście, w którym zorganizowała i prowadzi zajęcia w ramach Szkoły Zakrystianów. Jest absolwentką Szkoły Formatorek Zakonnych w Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie, gdzie posługuje jako kierownik duchowy. Aktualnie towarzyszy siostrom w formacji jako mistrzyni junioratu.

Ks. Jacek Froniewski

(ur. 1967)

Kapłan Archidiecezji Wrocławskiej. W roku 1990 ukończył studia z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie następnie pracował jako asystent w Instytucie Geografii. W 1992 roku podjął decyzję o wstąpieniu do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 17 maja 1997 r. przyjął we Wrocławiu święcenia kapłańskie, a potem pracował jako wikariusz i jednocześnie podjął dalsze studia specjalistyczne z teologii. Po doktoracie z dogmatyki na PWT we Wrocławiu studiował w latach 2011-2014 teologię ekumeniczną w Möhler-Institut für Ökumenik w Paderborn (Niemcy). Od września 2014 r. adiunkt w I Katedrze Teologii Dogmatycznej PWT we Wrocławiu, a po uzyskaniu habilitacji w 2023 r. kierownik Katedry Eklezjologii i Sakramentologii.

Wyniki swoich dotychczasowych badań opublikował w 30 artykułach naukowych dotyczących głównie sakramentologii i ekumenizmu. Wydał również dwie monografie naukowe: Teologia anamnezy eucharystycznej jako pamiątki uobecniającej ofiarę Chrystusa i jej implikacje ekumeniczne (2011) i Teologia sakramentu namaszczenia chorych. Historia – Systematyka – Ekumenia (2022). Od 2017 roku sprawuje również urząd kanclerza Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej.