kongres eucharystyczny

Loading


Strona główna » Aktualności » TO ONI BĘDĄ PATRONOWAĆ KONGRESOWI EUCHARYSTYCZNEMU W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

To oni będą patronować Kongresowi Eucharystycznemu w Archidiecezji KrakowskiejŚw. Stanisław BM, św. Jan Paweł II, bł. Piotr Dańkowski, bł. Władysław Bukowiński oraz Czcigodny Sługa Boży ks. Michał Rapacz – to oni będą patronami Kongresu Eucharystycznego w Archidiecezji Krakowskiej. Decyzję ogłosił w liście pasterskim na Wielki Post 2024 abp Marek Jędraszewski.

Święty papież, biskup krakowski oraz błogosławieni kapłani zostali wybrani na patronów Kongresu Eucharystycznego, który rozpocznie się w Wielki Czwartek 28 marca 2024 r. w Archidiecezji Krakowskiej. Mowa o św. Janie Pawle II, św. Stanisławie BM oraz kapłanach z rocznika święceń 1931: bł. Piotrze Dańkowskim, bł. Władysławie Bukowińskich oraz Czcigodnym Słudze Bożym Michale Rapaczu, który do chwały ołtarzy wyniesiony zostanie 15 czerwca 2024 r., podczas Mszy św. na zakończenie kongresu.

„Na mocy swego powołania i pełnionego urzędu szczególnie ważnymi świadkami Eucharystii są kapłani. W ponad tysiącletnich dziejach Diecezji, a następnie Archidiecezji Krakowskiej Pan Bóg obdarzył nas szeregiem świętych kapłanów, których posługiwanie przyniosło błogosławione, ciągle trwające  pośród nas owoce” – pisał w liście pasterskim na Wielki Post 2024 abp Marek Jędraszewski.

Każdy ze wskazanych patronów swoim życiem pokazywał, co znaczy  żyć Eucharystią i świadczyć o Chrystusie. Św. Stanisław BM poniósł męczeńską śmierć, sprawując Mszę św. w bazylice na krakowskiej Skałce. O gorliwości modlitwy św. Jana Pawła II zaświadczyć może wielu świadków jego życia, a w swojej ostatniej encyklice Ecclesia de Eucharistia święty papież pisał:

„Gdy myślę o Eucharystii, patrząc na moje życie kapłana, biskupa i Następcy Piotra, wspominam spontanicznie wiele chwil i miejsc, w których dane mi było ją sprawować. […] Różnorodna sceneria moich Mszy św. sprawia, iż doświadczam bardzo mocno uniwersalnego – można wręcz powiedzieć kosmicznego – charakteru celebracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego! Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie”.

Do tego grona dołączają kapłani Archidiecezji Krakowskiej, wyświęceni w 1931 r.: bł. Piotr Dańkowski – męczennik II wojny światowej, zamęczony w Oświęcimiu przez obozowego kapo w Wielki Piątek 1942 r., bł. Władysław Bukowiński – „apostoł Kazachstanu”, który spędził w radzieckich więzieniach i obozach pracy łącznie 13 lat oraz Czcigodny Sługa Boży Michał Rapacz – zamordowany w Płokach w nocy z 11 na 12 maja 1946 r. przez komunistyczną bojówkę za swoją nieugiętość i wierność Kościołowi.

Ojciec Święty Franciszek zdecydował, że ks. Michał zostanie włączony do grona błogosławionych 15 czerwca 2024 r. W ten sposób wydarzenie stanie się kulminacją i zwieńczeniem Kongresu Eucharystycznego w Archidiecezji Krakowskiej.

Więcej o patronach można dowiedzieć się w zakładce.

 

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej