kongres eucharystyczny

Loading


Strona główna » Aktualności » SYMPOZJUM NAUKOWO-DUSZPASTERSKIE O EUCHARYSTII

Sympozjum naukowo-duszpasterskie o EucharystiiBlisko 200 osób wzięło udział w sympozjum naukowo-duszpasterskim organizowanym przez Archidiecezję Krakowską oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w ramach Kongresu Eucharystycznego, który trwa w naszej diecezji od Wielkiego Czwartku.

Witając wszystkich uczestników sympozjum w auli przy sanktuarium św. Jana Pawła II ks. Tomasz Szopa zwrócił uwagę, że ma ono charakter naukowy i duszpasterski. – To było charakterystyczne dla naszego świętego patrona, że w nim była synteza i refleksji naukowej, intelektualnej, ale to nie była dla niego tylko teoria. Z refleksji naukowej wypływały wnioski praktyczne dla duszpasterstwa kard. Karola Wojtyła, a później św. Jana Pawła II. I w drugą stronę też – jego posługa duszpasterska inspirowała refleksję intelektualną, naukową – mówił kustosz papieskiego sanktuarium na Białych Morzach.

Otwierając kongres bp Robert Chrząszcz przypomniał, że dziś Kościół wspomina św. Justyna, męczennika, który jest autorem pierwszych chrześcijańskich zapisów o Eucharystii. – Widać, jak bardzo dla niego było ważne, aby pokazać, jaki skarb mamy w Kościele. Myślę, że dzisiaj jesteśmy tu po to, aby jeszcze bardziej z tego skarbu czerpać, aby jeszcze się bardziej przekonywać, aby wzmacniać naszą wiarę – mówił krakowski biskup pomocniczy.

W słowie wprowadzającym ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, nawiązał do listu papieża Franciszka z okazji 625. rocznicy powstania Wydziału Teologicznego w Krakowie: „Wierni wielowiekowej tradycji, odczytujcie znaki czasu. Podejmujcie z odwagą nowe wyzwania. Niech uniwersytet będzie wspólnotą, w której zdobywanie wiedzy łączy się z promocją szacunku dla każdego człowieka ze względu na Boga, który go stworzył, i z troską o kształtowanie serc, o otwieranie ich na to, co najważniejsze, co trwałe i co nie przemija”. – Uważam, że to jest nasza powinność i zadanie, a słowa Jezusa Chrystusa „Ja jestem z wami”, umacniają nas także w tej posłudze Kościołowi – zaznaczył.

Pierwszy referat zatytułowany: “Obecność rzeczywista i substancjalna Chrystusa w Eucharystii” wygłosił ks. prof. Robert Woźniak. – Najgłębszym miejscem, wspólnotą prawdziwej i rzeczywistej obecności Chrystusa jest Kościół. Jeśli my dzisiaj mamy Kongres Eucharystyczny, to nie tylko po to, żeby się uczyć pobożności do Eucharystii, do postaci eucharystycznych, ale żeby pokochać Kościół jeszcze raz na nowo, jako pełnię wielorakiej obecności Chrystusa – mówił dogmatyk z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podkreślając, że obecność eucharystyczną – osobową i sakramentalną, prawdziwą, rzeczywistą i substancjalną – można odkryć tylko wtedy, kiedy odzyska się na nowo spójność wszystkich tajemnic w Kościele.

Referat zatytułowany “Kapłan i żertwa – o kapłaństwie służebnym i powszechnym” wygłosił ks. dr Krzysztof Porosło, który zauważył, że kapłaństwo służebne i powszechne różnią się co do istoty i są udzielane przez dwa różne sakramenty – święceń i chrztu, ale są sobie wzajemnie przyporządkowane – kapłaństwo ministerialne służy kapłaństwu powszechnemu i realizacji przez wszystkich wiernych celu, który jest wpisany w chrzest. – Żeby żyć łaską sakramentu chrztu, żeby wypełniać tę chrześcijańską tożsamość swojego życia, Chrystus ustanawia osobny sakrament, który przyjmują wybrani przez Niego mężczyźni po to, żeby oni przez swoją posługę, głównie sakramentalną i związaną z głoszeniem Słowa, pomogli nam wszystkim realizować naszą kapłańską tożsamość w sakramencie chrztu – wyjaśniał dogmatyk z UPJPII w Krakowie.

Kolejny referat zatytułowany “Owoce komunii świętej” wygłosił o. dr Marcin Drąg OFMConv, który oparł na analizie tekstów liturgicznych modlitw po komunii. Owoce, na które wskazał franciszkanin to spełnienie duchowych pragnień, umocnienie, ożywienie miłości i uzdolnienia do życia w wolności, nasycenie nadprzyrodzonymi darami Ducha Świętego, wzrost łaski, oczyszczenie z grzechów powszednich i ochrona przed śmiertelnymi. – Owoce Komunii Świętej określone czasownikami nasycić, posilić, udzielić, nakarmić są odpowiedzią na duchowe potrzeby człowieka. Dzięki temu wierzący dostępuje oczyszczenia, odnowienia sił – mówił liturgista.

Między przedpołudniową i popołudniową sesją uczestnicy sympozjum uczestniczyli w Eucharystii w sanktuarium św. Jana Pawła II. Liturgii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił bp Robert Chrząszcz. Przypomniał, że dziś czczony w Kościele jest św. Justyn, który zwracał uwagę, że Eucharystia nie jest zwykłym obrzędem, ale głębokim misterium dostępnym tylko tym, którzy wierzą, którzy zostali ochrzczeni i starają się żyć zgodnie z naukami Chrystusa.

– Wszelkie nasze zgłębianie tajemnicy Eucharystii niech prowadzi nas do przemiany naszego serca, obojętnie kim jesteśmy – biskupami, kapłanami, siostrami zakonnymi, osobami świeckimi, profesorami czy ludźmi niezajmującymi się nauką. Każde sympozjum, oprócz przytoczenia historii zagadnienia, omówienia aktualnego statusu powinno wytyczać ścieżki możliwego rozwoju – mówił biskup zachęcając, by nie poprzestawać na tym co wczoraj i dziś, ale patrzyć też w przyszłość.

W sesji popołudniowej referat zatytułowany “Adoracja Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie” wygłosiła s. dr Anna Hyszko CHR. – Adoracja jest czasem oddawania się spojrzeniu Boga. To świętość Boga i Jego Osoby chce nas dotykać, chce stykać się z moim życiem, aby mógł ukształtować się we mnie Chrystus – mówiła liturgistka.

Referat zamykający zatytułowany “Znaczenie komunii świętej i sakramentu namaszczenia w życiu chorych” wygłosił ks. dr hab. Jacek Froniewski, który zwrócił uwagę na uobecnianie zbawczej i terapeutycznej działalności Jezusa w sakramencie chorych. – W posłudze kapłana to Jezus przychodzi do chorego, by go uzdrowić w jego duszy i w jego ciele. Uwierzmy w to mocno. Szczególnie mówię to do księży – kiedy idziemy do chorych, to wiara szafarza jest bardzo ważna, żeby umocnić wiarę chorego, aby móc naprawdę otworzyć się na łaskę – mówił dogmatyk z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Sympozjum naukowo-duszpasterskie o Eucharystii odbyło się w ramach Kongresu Eucharystycznego, który trwa w Archidiecezji Krakowskiej od Wielkiego Czwartku. Uroczyste zakończenie Kongresu odbędzie się za dwa tygodnie, w sobotę 15 czerwca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Mszą św. beatyfikacyjną ks. Michała Rapacza.

Sympozjum naukowo–duszpasterskie o Eucharystii w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 01.06.2024 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej