kongres eucharystyczny

Loading


Strona główna » Aktualności » NOWA SERIA „ŚWIADECTWA O EUCHARYSTII”

Nowa seria „Świadectwa o Eucharystii”Osoby z różnych środowisk opowiedziały nam o tym, jakie znaczenie w ich życiu ma Eucharystia. Co czwartek, od 11 kwietnia do 13 czerwca, zapraszamy o 19:00 na YouTube oraz Spotify Archidiecezji Krakowskiej. Daj sobie 5 minut na świadectwo!

Poprzez Kongres Eucharystyczny pragniemy na nowo doświadczyć spotkania z Jezusem obecnym w Eucharystii. Pomoże nam w tym indywidualna oraz wspólnotowa modlitwa podczas wydarzeń parafialnych i diecezjalnych.

To okazje, by osobiście przekonać się, że liturgia to świat świętych znaków, do którego zaprasza nas sam Pan Jezus, abyśmy wraz z Nim uświęcali naszą codzienność. Nie jako widzowie, jak w teatrze, ale jako aktywni uczestnicy. Aktywni w indywidualnym stopniu, przed i za ołtarzem, potrzebujemy umocnienia – nadziei w zwątpieniach i sił do trwania.

Pan nie zostawia nas w tym samych, ale działa przez innych ludzi, którzy w swoim życiu doświadczyli zapowiedzianej przez Niego obietnicy: „Ja jestem z wami”.

„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” – św. Paweł VI w adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi”

W nowej serii „Świadectwa o Eucharystii” przedstawiamy 10 osób, które opowiadają o swoim spotkaniu z Jezusem Eucharystycznym. Wyjaśniają, jak ta relacja wpłynęła i ciągle wpływa na ich życie. Nie wnikając w głębię teologii, ale w typową codzienność, ukazują, że Msza święta jest dla każdego i krok po kroku przemienia człowieka.

Cechuje ich jedność w różnorodności – mają rozmaite historie, na co dzień podejmują odmienne obowiązki, ale ich źródłem pozostaje Eucharystia. Nie oznacza to jednak, że nie borykają się z trudnościami czy kryzysami. Dzielą się tym, co utrudnia im przeżywanie liturgii i tym, jak się do niej przygotowują.

 „W Kościele jest miejsce dla wszystkich” – papież Franciszek podczas ŚDM w Lizbonie

Chcemy, by świadectwa umocniły tych, którzy co niedzielę uczestniczą we Mszy świętej. Natomiast tych, którzy z różnych powodów oddalili się od Stołu Pańskiego, pragniemy zachęcić do zbliżenia się do niego jeszcze raz. Jak podkreślił Ojciec Święty w trakcie Światowych Dni Młodzieży, Jezus nigdy nie zamyka drzwi, ale zaprasza do wejścia do domu, którym jest kościół i Kościół.

Daj sobie 5 minut na świadectwo. 11 kwietnia o 19:00 na YouTube oraz Spotify.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej