kongres eucharystyczny

Loading


Strona główna » Aktualności » INAUGURACJA KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Inauguracja Kongresu Eucharystycznego w Archidiecezji KrakowskiejMszą Świętą Krzyżma w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach został dziś zainaugurowany Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Krakowskiej, którego zwieńczeniem będzie beatyfikacja ks. Michała Rapacza 15 czerwca 2024 r.

– Bardzo pragnąłem sprawować tę dzisiejszą Mszę Świętą Krzyżma razem z wami. Poprzez nią bowiem rozpoczynamy Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Krakowskiej – mówił na początku homilii abp Marek Jędraszewski nawiązując do słów Jezusa wypowiedzianych do Apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy. Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że wyjątkowy charakter tej Mszy św. podkreśliło poświęcenie kapłańskich stuł z symbolami kongresu. – Przez jednakowy kształt tych stuł pragniemy wyrazić naszą jedność – jedność prezbiterium Świętego Kościoła Krakowskiego – dodawał arcybiskup zaznaczając, że nie chodzi przede wszystkim o zewnętrzny i estetyczny, ale eklezjalny wymiar jedności.

Metropolita zauważył, że na najbardziej głęboki charakter tej jedność wskazał Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy nazywając Apostołów swoimi przyjaciółmi. – Tak nazwał On każdego z nas w chwili przyjmowania święceń kapłańskich. Jako Jego przyjaciele czujemy szczególną więź właśnie z Nim – przy całej naszej niegodności i świadomości niezasługiwania na ten tytuł, a przede wszystkim niezasługiwania na tę godność, jaką nas obdarzył – mówił arcybiskup. Dodał, że kapłani czują też wyjątkową więź między sobą, której fundamentem są Chrystusowe wybór i naznaczenie.

Metropolita przywołał List Jana Pawła II Dominicae Cenae o tajemnicy i kulcie Eucharystii przygotowany na Wielki Czwartek 1980 r. i wskazał siedem aspektów tego, co znaczy Eucharystia i co znaczy być sługą Eucharystii. Zauważył, że między Eucharystią a kapłaństwem – z woli Chrystusa – zaistniały szczególne relacje. Zwrócił uwagę, że lud Boży ma prawo oczekiwać od kapłanów czci i miłości do Eucharystii, a przez sposób Jej sprawowania objawiania „wielkiej tajemnicy wiary”. Uwrażliwił także na to, aby całe kapłańskie życie było kultem, czyli wielbieniem Boga; aby ten kult „przedłużał się” poza samo sprawowanie Eucharystii w inne formy kultu, jak np.: nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, adoracje, wystawienia, godziny święte, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, procesje teoforyczne, kongresy eucharystyczne.

Arcybiskup podkreślił też wzajemne uwarunkowania Kościoła i Eucharystii. „Tak, jak Kościół «sprawia» Eucharystię, tak «Eucharystia buduje» Kościół” – pisał Jan Paweł II. Metropolita krakowski zaznaczył również, że Eucharystia jest źródłem miłości Boga i bliźniego, które tę miłość „przypomina, uobecnia i urzeczywistnia”. – Dzięki Niej, otwiera się przed każdym z nas kapłanów niezmierzona przestrzeń otwarcia się na drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który oczekuje naszego wsparcia i naszej pomocy, który cierpi i jest samotny – mówił zachęcając do kapłańskiej wrażliwości na potrzeby, tęsknoty, bezradność drugiego człowieka, a przede wszystkim dostrzegania w nim niezwykłej godności. „Tajemnica eucharystyczna staje się szkołą miłości bliźniego, miłości człowieka” – pisał Jan Paweł II.

Arcybiskup za Ojcem Świętym zaznaczył, że jeżeli kapłani całym swoim życiem będą odpowiadali na nieskończoną miłość Boga, to całe ich życie będzie przyjmowało „sakramentalny styl” a „kult eucharystyczny stanie się ośrodkiem i celem całego życia”. Metropolita zwrócił uwagę, że szczególną troską i obowiązkiem kapłanów jest sprawowanie Eucharystii w stanie łaski, a równocześnie to Eucharystia powinna przynaglać do częstego przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania.

– Sprawując Eucharystię wchodzimy w sposób niezwykły, jedyny w strefę sacrum, która pozwala nam zrozumieć siebie jako kapłana-liturga – mówił abp Marek Jędraszewski podkreślając w tym kontekście, że kapłan musi strzec tego, co święte.

Metropolita krakowski wskazał też na trzy święte postaci związane z Archidiecezją Krakowską, które są patronami zainaugurowanego Kongresu Eucharystycznego. Pierwszą z nich jest św. Jadwiga Królowa, która pod wpływem traktatu De institutione Eucharistiae (O ustanowieniu Eucharystii) napisanego przez swojego kierownika duchowego o. Henryka Bitterfelda zapragnęła, aby w katedrze na Wawelu nieustannie rozbrzmiewała chwała Pańska, dlatego założyła Kolegium Psałterzystów, którzy dniem i nocą śpiewali psalmy przed Najświętszym Sakramentem. Arcybiskup zauważył, że św. Jadwiga doskonale łączyła także życie kontemplacyjne i aktywne. W tym kontekście zaznaczył, że życie kapłańskie także musi tworzyć „szczególną syntezę kontemplacji i aktywności duszpasterskiej”. – Bez kontemplacji i modlitwy działalność duszpasterska staje się pustym aktywizmem. A sama modlitwa pozbawiona czynu sprawia, że bardziej moglibyśmy się nadawać do zakonów kontemplacyjnych, ścisłych, zamkniętych niż do tego, by na co dzień wychodzić do świata ze słowami i czynami Ewangelii – mówił metropolita.

Druga postać, na którą wskazał, to ks. Michał Rapacz, który będzie beatyfikowany na zakończenie kongresu 15 czerwca 2024 r. Metropolita podkreślił posłuszeństwo biskupowi, modlitwę za powierzonych wiernych, jednoznaczne i wymagające nauczanie Ewangelii i trwanie przy niej w obliczu zagrożenia życia przez proboszcza z Płok. Jego życiową postawę a także męczeńską śmierć w nocy z 11 na 12 maja 1946 r. arcybiskup porównał do ofiary złożonej przez Jezusa Chrystusa.

Jako trzecią postać, metropolita przywołał Karola Wojtyłę. Zacytował fragmenty jego „Pieśni o Bogu ukrytym” z 1944 r., która wyraża duszę kontemplatywną przyszłego papieża związaną z doświadczeniem Eucharystii. Arcybiskup zwrócił uwagę na prośbę o cud wewnętrznej przemiany i wdzięczność za nią, ale także na ciągły żal, że bliskość z Chrystusem jest niewystarczająca.

Na koniec liturgii biskupom i kapłanom zgromadzonym w sanktuarium św. Jana Pawła II życzenia złożyli przedstawiciele młodzieży, ks. Grzegorz Kotala – kanclerz kurii metropolitalnej oraz abp Marek Jędraszewski. – Dzielcie się nadzieją i mocą, którą daje nam zmartwychwstały Pan i Bożą radością, która potrafi skruszyć największe moce ciemności i zła – mówił metropolita krakowski.

Mszę Świętą Krzyżma w papieskim sanktuarium na Białych Morzach koncelebrowali kard. Stanisław Dziwisz, bp Jan Zając, bp Damian Muskus OFM, bp Janusz Mastalski i bp Robert Chrząszcz.

Hasłem zainaugurowanego dziś Kongresu Eucharystycznego Archidiecezji Krakowskiej są słowa Pana Jezusa „Jestem z wami” (por. Mt 28, 20). Kongres zwieńczy beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego ks. Michała Rapacza, która odbędzie się 15 czerwca 2024 r. Szczegółowe informacje na temat wydarzeń kongresowych znajdują się na stronie internetowej: www.eucharystyczny.diecezja.pl.

Kongres Eucharystyczny na Spotify

Msza Krzyżma Świętego - rozpoczęcie Kongresu Eucharystycznego w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 28.03.2024 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej