kongres eucharystyczny

Loading


Strona główna » Aktualności » ABP MAREK JĘDRASZEWSKI DO NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ: BLISKOŚĆ WOBEC REALNIE ISTNIEJĄCEGO CHRYSTUSA STANOWI O NIEZWYKŁYM WYNIESIENIU NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY EUCHARYSTII

Abp Marek Jędraszewski do nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej: Bliskość wobec realnie istniejącego Chrystusa stanowi o niezwykłym wyniesieniu nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii– Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej staje niezwykle blisko Chrystusa, który jest pod postacią chleba i wina. Który jest i przed którym się klęka, którego się adoruje i wielbi. Ta bliskość wobec realnie istniejącego Chrystusa stanowi o niezwykłym wyniesieniu nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii – mówił abp Marek Jędraszewski podczas pielgrzymki nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

– Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej pełnią wyjątkową rolę: są współpracownikami księdza arcybiskupa, biskupów i kapłanów w posłudze Eucharystii, zanoszą Komunię Świętą do tych, którzy sami nie mogą udać się na Mszę św., do chorych – wyjaśnił na początku ks. Tomasz Szopa, kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II. Wyraził radość z obecności szafarzy i stwierdził, ze św. Jan Paweł II zwracał szczególną uwagę na duszpasterstwo mężczyzn.

W konferencji skierowanej do szafarzy abp Marek Jędraszewski powiedział, że refleksje Soboru Watykańskiego II rozpoczęły się od liturgii. – W liturgii przejawia się życie Kościoła, które jest skoncentrowane na tym, by wspólnie jako lud Boży składać cześć najwyższemu Bogu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym – podkreślił. Sobór Watykański II w konstytucji o liturgii w punkcie siódmym pisał, że Chrystus jest obecny zawsze w swym Kościele, zwłaszcza w czynnościach liturgicznych, zarówno w osobie celebrującego, jak i pod postaciami eucharystycznymi. Arcybiskup zauważył, ze do szafarzy odnosi się drugi aspekt obecności Chrystusa. – Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej staje niezwykle blisko Chrystusa, który jest pod postacią chleba i wina. Który jest i przed którym się klęka, którego się adoruje i wielbi. Ta bliskość szafarzy wobec realnie istniejącego Chrystusa stanowi o niezwykłym wyniesieniu nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii – podkreślił. Dodał, że nie chodzi wyłącznie o bliskość fizyczną, ale o to by być blisko sercem. – Uświęcenie każdego człowieka, a zwłaszcza szafarza Eucharystii musi polegać na tym, by nie tylko rozumieć, ale przeżywać swą bliskość wobec Tego, który do końca nas umiłował tak wielką miłością, że zechciał stać się dla nas pokarmem – zauważył. Powiedział, że szafarze wciąż muszą odnajdować w sobie wiarę w realność tego, co dzieje się podczas każdej Mszy św. i wskazał na konieczność codziennej modlitwy szafarzy, by coraz lepiej poznawać i wierzyć w Boga. – Poznawać umysłem i sercem, dzięki któremu nasza wiara nie jest zimna i wyrachowana, lecz jest wiarą żywego człowieka, który spotyka się z Chrystusem – stwierdził.

Przypomniał, że posługa szafarzy jest związana z Mszą św. i z tego wynika konieczność głębokiego przeżywania każdego jej momentu. Zwrócił uwagę na słowa, które kapłan wypowiada po przeistoczeniu: „Tajemnica wiary” i odpowiedź ludu Bożego, nawiązującą do śmierci, zmartwychwstania i ponownego przybycia Zbawiciela na ziemię. Przypomniał także Drugą Modlitwę Eucharystyczną, w której zawiera się istota Eucharystii, będącej pamiątką, ofiarą i dziękczynieniem. Kapłan w imieniu ludu Bożego dziękuje za to, że wszyscy zostali wybrani, by stanowić duchowe kamienie na których wznosi się Kościół. – W te słowa kapłana muszą z całą mocą wiary włączać się nadzwyczajni szafarze, stając wobec Eucharystii – wielkiej tajemnicy wiary, pamiątki, ofiary, dziękczynienia, dziękując że są tak blisko – zauważył metropolita. Stwierdził, że trzeba dziękować Chrystusowi za możliwość bycia blisko Niego i żyć Jego miłością do braci. – Nadzwyczajni szafarze są szczególnie powołani do tego, by służyć braciom podczas udzielania Komunii Świętej i by nieść Komunię naszym braciom i siostrom, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w Eucharystii – mówił. Wskazał, że szafarze stają się szczególnymi pośrednikami między Chrystusem, a ludźmi którzy pragną Eucharystii. – Jakże nie dziękować Panu Bogu za to, że możemy stać twarzą w twarz wobec Chrystusa. Jakże nie dziękować za to, że wybrał nas na to, byśmy mogli służyć Jemu, a służąc Jemu także braciom. Jakże zatem nie dziękować? – pytał. Powiedział, że trzeba wciąż rozważać słowa Drugiej Modlitwy Eucharystycznej i prosić Ducha Świętego, by żyć wiarą.

– Nie da się oddzielić Eucharystii od krzyża Nie da się oddzielić Eucharystii od miłości, która wyraża się w krzyżu – mówił i przybliżył historię krzyża św. Jana Pawła II, który ma niezwykły kształt: Chrystus wyciąga z niego swą dłoń, do postaci, które wokół Niego się znajdują. Taki krzyż stanie w Sanktuarium św. Jana Pawła II lub jego otoczeniu. – Niech będzie on wezwaniem, by wasze życie, wasza posługa i nadzwyczajne szafarstwo było trudnym lecz pięknym, podyktowanym wiara i miłością wznoszeniem się na spotkanie z Chrystusem – zakończył.

Duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej ks. Artur Czepiel podziękował arcybiskupowi za inicjatywę spotkania z szafarzami. – Dziękuję wam za wasza posługę, za to że jesteście i za to, co czynicie dla osób chorych, za wasze zaangażowanie w parafiach i za świadectwo wiary – powiedział do szafarzy.

Po konferencji wszyscy zebrani odśpiewali wspólnie hymn Kongresu Eucharystycznego, a następnie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu.

Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 04.06.2024 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej